Jump to content
  • entries
    76
  • comments
    73
  • views
    160,871

About this blog

Atari, ST/TT and mostly Falcon

Entries in this blog

 

Μετάφραση στα Ελληνικά του Teradesk

Το Teradesk είναι το μόνο open source desktop για του υπολογιστές Atari ST και συμβατούς. Επειδή πάντα ήθελα ο υπολογιστής μου να μιλάει ελληνικά και επειδή το Teradesk είναι ανοιχτό λογισμικό αποφάσισα να το μεταφράσω. Σε αυτό το post επισυνάπτω τα αρχεία rsc τα οποία και πρέπει να αντικαταστήσετε για τις εκδόσεις 3.82 και 3.86-3.87. Θα με ενδιέφεραν πολύ τα οποιαδήποτε σχόλια, θετικά και αρνητικά.

Christos

Christos

 

Έλληνες Atari ΧρήSTες

Παρατήρησα έναν σημαντικό αριθμό downloads στις μεταφράσεις του Teradesk και επειδή αυτές αφορούν σε Έλληνες χρήστες, ή έστω ελληνόφωνους, ποιοι είστε; Φανερωθείτε...

Christos

Christos

 

Zero 5 - First impressions

Zero 5 is one of the last commercial games to hit the ST. It needs an STE to play but it finds it self on a falcon. The game is a 3d space shooter with fast polygon graphics, an interesting scenario (apart from interesting it's also highly original, evil aliens attack earth for no apparent reason) and there are a lot of missions to complete. The game can be played with either a mouse or a jagpad and since I don't have the second, I can only say that it takes a lot of practice to do anything with

Christos

Christos

 

XaAES video

A video of MiNT + XaAES + Teradesk running on 768x576 on the Falcon.

Christos

Christos

 

Why was the software pack created?

You might have read the announcement and you might have not. But with the help and kind offer for hosting from D-Bug, I released (and I use the I in a relatively loose sense) a small preconfigured software collection. You can find it at http://morethangames.dbug-automation.co.uk/ . What's the deal with it? As I write in the web site, nowadays most active people in the community or people that want to get into it, get an atari ST with a hard disk. But setting that hard disk up, a complete atari

Christos

Christos

 

Why I have been quiet and what I have been up to

Hello people, Some of you may wonder (yeah right) why I have been quiet and not updated the blog for some time. There are various reasons, the uni has been taking much of my time and I' ve found myself reading about automobile design in relation to materials selection, Li-ion batteries and superalloys (yes you guessed it when I grow up I will be a materials scientist). However unfortunately that is not the main reason, some things that happened on a personal level have managed to take the fun

Christos

Christos

 

Where am I?

Well isn't this a surprise. The readers of this blog suddenly increased, very fast. It got 3000+ views in a few days. I wonder why...Anyway, this isn't why I am writing this. Most of my faithful readers must have missed me so here I am. Well, good news, my CT63 is working perfectly, so is my ethernec and so I am online from the falcon. Bad news, after being cursed by either the jaguar "vocal" community or Candy Candy fangirls (don't ask, I won't tell ) I lost my PC and laptop PC so my only onli

Christos

Christos

 

What's new?

Well, I finally got a PC 3 days ago. I still can't get used to it. So this small entry is to let you know that I'll probably be posting a few more vids on my youtube channel soon and I'll probably have a few more things to write here.   See ya

Christos

Christos

 

What I am up to

Hello, It's been quite a long time since I last posted anything here. There is a good reason for that, I've been quite occupied with making websites and other IT related stuff. We've also spent quite a bit of time in creating our website from scratch. You can find it here: Mindsoft IT solutions . Our english pages are still under construction but we are working on the translations. Either way you can get a feel of what we do.   What does this mean for my Atari stuff. Well things are getting

Christos

Christos

 

Update?

Yeah, not much of an update. I've mostly spent my atari time taking care of my new hard disk and adding a few stuff on it. Take a look at my new desktop.. WIP

Christos

Christos

 

Ubuntu 11.10. Oneiric Ocelot and MiNT 1-17-0

It's been over a few weeks since I decided to move over to Ubuntu from windows. I have a dual boot system but I booted on windows only twice. One time to check something in the hardware from a windows only program, and another to see if it still works. I think I can do all the things I want from that, at the moment at least. Unfortunately I didn't find something like dscaler in order to record videos for my youtube channel so I guess I'll have to learn mencoder. Avidemux seems to be a pretty go

Christos

Christos

 

Too bored to update

It appears that I am too bored to update this blog every time I add a video. So here's the youtube channel link. Enjoy!

Christos

Christos

 

Things to expect on the month to come

I haven't updated this for a long time. However my atari addiction hasn't subsided a bit. I just didn't have anything interesting to say.. Now I do. So here are 4 things to expect for this Xmas season... 1. Economic crisis getting worse 2. D-Bug 3. There are some rumours about a couple of demos to be released by the end of the next month. 4. My own pet project for desktop Atari users (yes there are a few, I think).

Christos

Christos

 

The frustration that is Aliexpress

As you may or may not know Alliexpress is a short of an ebay alternative and Aliexpress sucks! Seriously don't buy from aliexpress! Never buy from Aliexpress. Send Aliexpress where it belongs, to history!   Long story short. I bought a Samsung Galaxy S4 screen from a seller in Aliexpress and the item was defective. Meaning that the digitizer won't work. It happens in ebay too, but out of eight purchases from Aliexprees three were defective. That's right, there is a very high probability you'l

Christos

Christos

 

TeraDesk 3.92

Hello, As you may already know, a new version of Teradesk was released. You can also find attached the Greek translation for this current version. Please contact me for any problems or comments, complaints etc regarding this translation.   Στο συννημένο αρχείο θα βρείτε ένα RSC αρχείο που αποτελεί την Ελληνική μετάφραση του TeraDesk για την έκδοση 3.92. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οτιδήποτε σχετικό με αυτή τη μετάφραση.

Christos

Christos

 

System Audio Manager - SAM

When I got my Falcon, a very nice program came with it. System audio manager or SAM for sort. So after being a bit too tired to do anything with my Falcon the past few days, other than watching demos for the relaxing and enjoying effect they have, I toyed today with this little program. One of it's primary functions, is to assign samples to various operating system's operations, such as opening a window or alert boxes and system errors. So I used a few samples of computers speaking and the res

Christos

Christos

 

Summer vacations.

Some of you may wonder why there is nothing Atari related from me. Truth is.. demotivation! Without anything exciting going on in the ST side of things (at least in front of the scenes) I find that my ct63 is rarely turned on. Also, I've been enjoying some summer vacations in Chalkidiki. Here's a sky!

Christos

Christos

 

STOTro released.

Hi, This is my first intro, done in GFA Basic. It's planned to announce STOT @ Outline 08. Enjoy watching. Intro is for STE only and needs 2MB's of RAM (a bug discovered today hopefully will be fixed soon).     Update: STOTRO 1.1 released. Now works on Falcons as well! Also the memory bug is fixed. Now needs 1MB.   Edit: It's also on pouet.

Christos

Christos

 

STOT website

My good friend kRadD has done it this time. The new STOT website is up at http://www.npoi.de/page.php?2 . Bookmark it and enjoy the content. Also not to let it slip by, this is your last chance to participate in STOT season 1. The final game is on and it's the Bitmap Bros classic Xenon II.

Christos

Christos

 

STOT game series

Hi, Regular readers will know about STOT. After Outline 08 we started a series of 3 newly released games for the Atari ST line of computers. The three games are Dma-Sc's Manical Drop, Sh3-rg's Sudokunivers and now is concluded with Piccrosst. Read more about them at the official STOT forum over at atari-forum.com. Link:   http://www.atari-forum.com/viewforum.php?f=53

Christos

Christos

 

STOT game dev compo

Thorn, Simonsunnyboy and I, decided to start a small gamedev compo for the fun of it. The game doesn't have to be from a coder, a text adventure written in a text adventure creator would be great. Seeing that many people have some game idea they started working on in the past we thought of offering a chance to fame and glory if you decide to complete it. Like I said it doesn't have to be fancy or anything. Just fun for you!   Anyway, here's the link:   http://forum.dbug-automation.co.uk/cg

Christos

Christos

 

STING: Atari to PC

Here is a new version of a null modem TCP/IP connection between the atari and a PC this time with the use of the STING stack. I don't see a reason why it wouldn't work with an ST or Mega STE but as usual some things are beyond us.I only have a falcon to test. Setting up the Atari: First it is imperative to install and install properly the HSModem serial port drivers. To do that we place DRVIN.PRG in the auto folder late in the running order but before the drivers and the stack. After tha

Christos

Christos

 

ST offline tournament

The ST offline tournament is about to begin. Read about it here or in the two threads at atari forum, here and here.

Christos

Christos

 

Random software thread series of posts.

Here is a new blog series I am going to start. I'll be presenting software, applications and utilities mostly, that I use (new stuff in most occasions). It's going to be just a teaser hopefully something that will get people trying the stuff.   So here are the two first:   Highwire:   Highwire is an open source and pretty fast browser that is:   HTML 4 compliant Supports tables, Framesets, caches for images etc. Has CSS support. Among others   Here are two videos showing it off.

Christos

Christos

 

Quick Extract v 0.3 released

Hi, just to announce the release of Quick Extract v 0.3. This is a small program that will allow you to easily extract files with just a double click from your desktop. Just install it as an application to open those zip, rar and other archive files. Everything else is explained in the docs. Have fun!

Christos

Christos

×
×
  • Create New...